KTEC Security Opleidingen Suriname

Security Trainingen, Opleidingen & Examinering

Inzage procedure

Een kandidaat kan zijn examenwerk inzien van examenonderdelen waarvoor hij een onvoldoende cijfer heeft behaald. De kandidaat richt hiertoe binnen twee weken nadat de uitslag is meegedeeld een schriftelijk verzoek tot inzage aan de examencommissie (EC). Na ontvangst van het inzageverzoek ontvangt de kandidaat een schriftelijke uitnodiging met datum en tijdstip. De inzage vindt plaats bij de KTEC in Paramaribo.
Een inzage is bedoeld om de kandidaat in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van zijn fouten, dit ter voorbereiding op zijn herexamen. Er mogen tijdens de inzage geen aantekeningen worden gemaakt. 

Alleen de kandidaat zelf heeft het recht op inzage. Hij mag zich niet laten bijstaan door derden dan wel anderen in zijn plaats sturen.

De kandidaat dient zich voor aanvang van de inzage te identificeren.
Er kan geen discussie worden gevoerd over de uitslag, hiervoor dient de kandidaat gebruik te maken van de bezwaarprocedure.
Wij wijzen erop dat de examens van de KTEC zijn gebaseerd op exameneisen en niet op lesmateriaal. Voor fouten en onvolledigheden in lesmateriaal is de KTEC niet verantwoordelijk.


Aanvraagformulier inzage examen resultaat.


Hierbij vraagt ondergetekende inzage aan in zijn examenwerk en ontvangt (indien aan de voorwaarden is voldaan) van de KTEC een uitnodiging hiervoor. 
Ondergetekende,

Achternaam    : ……………………………………………

Voorletters    : ……………………………………………

Adres     : ……………………………………………

Woonplaats  : ……………………………………………

Telefoonnummer/e-mailadres : ……………………………………………

Geboortedatum    : ……………………………………………

Geboorteplaats   : …………………………………………….

Datum afgelegd examen  : ………………………………………….. Datum indienen aanvraag: ...............................


.

Handtekening    : ……………………………………………

Retouradres:
KTEC