KTEC Security Opleidingen Suriname

Security Trainingen, Opleidingen & Examinering

KTEC verzorgt deze opleiding met de volgende visie. Op een zodanig manier omgaan met veschillende mensen dat men een conflict kan voorkomen zonder gewelddadig op te treden en zonder een conflict te provoceren of te doen escaleren.
Daarvoor is het nodig om een situatie te Herkennen ->  Voorkomen -> de-escaleren -> Neutraliseren.
 
U doet eerst een theorie examen en als u hiervoor geslaagd bent, dan pas mag u het praktijk examen doen. Na het behalen van het praktijk examen en de theorie examen, komt u in aanmerking voor uw legitimatiebewijs voor Security Officer. Alleen met een geldig legitimatiebwijs mag u aan het werk als Security Officer.

Om het diploma BSO (Baisc Security Officer) te behalen, heb je vaardigheden nodig in de volgende aspekten: 
- Wetskennis (werken binnen wettelijke kaders)
- ICT gebruik (Computer vaardigheden, Microsoft Office pakket)
- Beveiliging van gebouwen en eigendommen
- Waarneming
- Notuleren
- Communicatieve vaardigheden
- Computer vaardigheden
- Sociale vaardigheden
- Maatschappelijke Culturele vorming
- Bedrijfs Hulp Verlening (BHV)
- Omgaan met agressie en geweld
- Ten alle tijden je eigen veiligheid behouden.
- Omgaan met de geweldspectrum als laatste verdedigingsmiddel
- Aanhoudingsvaardigheden (omgaan met de handboei)
  

Voor de functies in SSO (Skilled Security Officer) komen de volgende aanvullende aspekten aan de orde:
- Rijvaardigheid
- Schietvaardigheid (Statisch en Dynamisch)
- Wapenleer
- Munitieleer
- Strafrecht
- Zelfverdediging
- Formatie lopen
- Risico analyse maken
- Omgaan met een VIP


Voor de MSO (Managing Security Officer) Opleiding komen de volgende aanvullende aspekten aan de orde, naast de aanvulling voor de SSO opleiding.
- Leiding geven
- Een groep begeleiden
- Coordineren van de werkzaamheden en de Security officers
- Werkplanning maken (rooster indelen)