KTEC Security Opleidingen Suriname

Security Trainingen, Opleidingen & Examinering

Klachtenprocedure

De KTEC wil belanghebbenden in de gelegenheid stellen een klacht in te dienen t.a.v. de geleverde diensten of producten. De KTEC beschikt daarom over een klachtenprocedure. Een klacht wordt door de KTEC beschouwd als een verbetermogelijkheid. Onder een klacht wordt verstaan een op- of aanmerking ten aanzien van geleverde diensten of producten of ten aanzien van de medewerker die de dienst of het product levert.

Het gaat daarbij niet om kwesties die betrekking hebben op de examenafname, examenopgaven of de beoordeling van examens. Hiervoor zijn bezwaar- en beroepsprocedures die zijn verankerd in het examenregelement en wordt behandeld door de Examencommissie van de KTEC.

Heeft u een klacht?
Dan verzoeken wij u om deze per post of  per e-mail in te dienen. Wij behandelen vervolgens de klacht conform de vastgestelde procedure. De klager ontvangt in alle gevallen schriftelijk of per e-mail antwoord.