KTEC Security Opleidingen Suriname

Security Trainingen, Opleidingen & Examinering

Een certificaat heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. Dit gaat in op de dag van het examen. De datum van het eeste certificaat is bepalend. Zodra een cerificaat vervallen is moet u weer examen doen voor de desbetreffende onderdeel. Alle certificaten moeten geldig zijn om omgezet te worden tot een diploma. Pas dan mag u het praktijk examen afleggen. Dus alle certificaten moeten binnen een jaar behaald zijn.

Certificaten worden voor afzonderlijke onderdelen uitgereikt. Dit gebeurt ook als een examen voor een opleiding met een onvoldoende is afgerond. Dan krijgt u certificaten voor de onderdelen die wel voldoende zijn. U krijgt dan de gelegenheid om de onvoldoende gescoorde onderdelen over te doen. HIervoor moet u een her-examen aanvragen. U mag net zoveel keren een her-examen doen als nodig is om te slagen.